Anläggningsavgifter

Anläggningskort får köpas av alla medlemmar och det är en avgift för ridhus/ridbana/terrängbana som får användas under de tider ridskolan inte har lektioner dock senast till kl. 22.00, betalas till Inger eller till ridskolans konto.

Tid                           Person              Familj
Månad                        350 kr                   –
Halvår                      1 200 kr            2 000 kr
Helår                        1 800 kr            3 000 kr

Olika typer av kort:

  • person – du får rida flera hästar
  • familj – flera hästar får ridas av flera personer inom samma familj (föräldrar-barn, makar/sambor)

 

Betalning per timme för privathäst

  • 100 kr per timme per ekipage för medlemmar
  • 150 kr per timme för icke medlemmar.

Klubbens försäkring täcker inte om man inte är medlem, ridning och vistelse på anläggningen sker på egen risk.

 

Bokning av anläggningen per timme

När ni bokar hela ridhus så har ni det för er själv under den tiden du betalar för.
200 kr för medlem sedan 100 kr/timme per ekipage
300 kr för icke medlem sedan 100 kr/timme per ekipage

Hyra av häst

Ridskolans hästar får hyras av medlemmar om det finns med en av styrelsen eller Inger godkänd instruktör så priset är då utöver instruktörens avgift:
150 kr per timme för medlemmar, anläggningsavgiften ingår

RGH godtar att man rider tre gånger. innan man löser medlemskap.
Detta gäller både ridskole- och privatryttare.

Betalningsinformation

Plusgiro 559016-1
Swish: 123-2752301