Information till alla elever våra elever HT2018

Ridklubben Gullhov är en ideell förening vilket gör att vi alla måste samarbeta för att allt ska fungera.

Du skall komma minst 20 minuter innan din lektion startar för att hinna göra i ordning din häst ifall den inte går lektionen innan. Vid förhinder så ska lektionen avbokas senast klockan 14 samma dag för att få rida igen. Detta görs på telefonnummer 070-203 20 09, det går bra med sms. Igenridning ska ske under samma termin om inte annat kommits överens med Inger.

Efter lektionen ingår det att ta hand om din häst om den inte ska gå lektionen efter dig samt att göra stalltjänst. Se anslag på tavlan i stallet för aktuella uppgifter som ska göras. Det är viktigt att alla hjälps åt med detta. Det finns alltid något som behöver göras.

Helgernas stalltjänst är fördelad på grupperna. Så varje grupp får en lördag och en söndag fördelat över hösten se schema på anslagstavlan i stallet.
Vi har valt att dela ut stalltjänsten dels för att i utbildningen i vår klubb behöver man lära sig att ta hand om hästen och stallet, men också för att vi är en ideell förening som inte har någon anställd som tar hand om våra hästar, Inger är endast anställd som ridinstruktör.

Vi kommer även att behöva medlemmarnas hjälp vid olika aktiviteter under hösten exempelvis dressyrtävlingen den 8 september. Vid alla aktiviteter som ordnas finns alltid behov av hjälp oavsett hästvana eller inte och det finns alltid någon/några med från styrelsen. Se anslag i stallet.

Från och med 2018-05-25 infördes en ny personuppgiftslag, GDPR. I samband med detta ställs det högre krav på att alla som upprättar någon form av medlemsregister informerar vad som finns registrerat och vad informationen används till.
Ridklubben Gullhov upprättar medlemsregister för att veta vilka som är medlemmar i klubben och vilka som ska faktureras. Uppgifterna vidarebefordras även till Ridsportförbundet, för att de ska omfattas av försäkringen. I och med att ni betalar medlemsavgiften samtycker ni till att Ridklubben Gullhov sparar dessa personuppgifter om er så länge ni är aktiva i klubben.
Styrelsen är personuppgiftsansvarig i ridklubben. Alla registrerade har rätt till att ta del av vilken information som finns sparat. Ansökan om registerutdrag ska ske skriftligt på papper och vara undertecknad av den sökande själv. Ansökan skickas till Ridklubben Gullhov, c/o Magdalena Wärn, Böckersboda Nolgården 3, 548 93 Lyrestad.

Nya elever ska fylla i medlemsunderlaget, den kan sedan lämnas i brevlådan i stallet i det medföljande kuvertet, gärna igenklistrat då den endast töms en gång per vecka eller skickas till kassören (adress ovan)