Medlemsavgift betalas årligen utöver ridavgifter. Medlemsavgiften reduceras med 50 % för de som börjar i november och december.

Du kan betala till Inger eller till
postgiro 559016-1
swish 123-2752301
Glöm inte skriva namn, personnummer och adress

Knatte/Junior    250 kr

Senior               300 kr

Familj                575 kr

Stödmedlem      100 kr

junior = t.o.m. det år man fyller 18 år