Ridavgifter betalas enligt följande:

  • Alternativ 1 är att betala för hela terminen senast den 27 januari/27 augusti.
  • Alternativ 2 är att dela upp betalningen på två gånger – inget extra tillägg! Delbetalningarna skall vara föreningen tillhanda 27/1(27/8) och 27/3 (27/10).
  • För nya elever som vill prova på att rida, tillämpas kontant betalning mot en förhöjd avgift på 10 kr/lektion.
    Efter tre gånger med provridning måste även medlemskort lösas!
    Se priser för medlemskap

 

Ordinarie pris per lektion:

Knatte 30 minuter                 80 kr
Knatte 45 minuter               100 kr
Junior 60 minuter                120 kr
Senior 30 minuter                 90 kr
Senior 45 minuter               110 kr
Senior 60 minuter               130 kr
Dropp-in 60 minuter             200 kr

Uppsägning

Om man vill säga upp sin plats i ridgruppen skall detta ske skriftligt till instruktör eller kassör. Uppsägningstiden är en månad. Vi för automatiskt över alla elever till nästa termin efter jul- och sommaruppehåll. Betalningsinformation
Plusgiro 559016-1
Swish: 123-2752301

Junior t.o.m det året man fyller 18 år.

Dropp-in betalas till ridläraren i samband med lektionen.

Kolla tider när ridlektioner pågår – då får man inte använda anläggningen
för privat träning.